Πιάτο Ρηχόο Porline Blue 23εκ.

    Εταιρία

    Genware